לבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים
  www.shenhar.eduportal.org.il
מטה שנהר קרמניצר מרכז
יום א', יג’ בסיון תשע”ח
      
טקסטים העוסקים בערך הסליחה, בקושי לבקש סליחה ובקושי לסלוח.