לבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים
  www.shenhar.eduportal.org.il
מטה שנהר קרמניצר מרכז
יום ש', כח’ בכסלו תשע”ה
      
טקסטים העוסקים בערך הסליחה, בקושי לבקש סליחה ובקושי לסלוח.